Witamy na stronie Fokus Design

Oferta, któr? chcemy Pa?stwu przedstawi? skierowana jest do wszystkich: du?ych, ?rednich i ma?ych firm oraz tych rozpoczynaj?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Bogate do?wiadczenie powoduje, ?e jeste?my w stanie sprosta? ka?demu wyzwaniu. Projekty graficzne, litery przestrzenne, oznakowanie biur i urz?dów, oklejanie samochodów i szyb to g?ówne kierunki naszej dzia?alno?ci. Nie oznacza to jednak, ?e jedyne. Projektujemy i programujemy równie? strony internetowe. Wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniu i chc?c zapewni? Pa?stwu kompleksow? obs?ug? ofert? nasz? poszerzyli?my o aran?acj? i wyposa?enie biur we wspó?pracy z do?wiadczonymi architektami.

Pracowaliśmy między innymi dla:Zapraszamy do wspólpracy

Oznakowanie i aran?acja biur, lokali u?ytkowych

Proponujemy kompleksow? us?ug? – od projektu do realizacji.
Pa?stwa pomys?y stan? si? faktem, zaproponujemy optymalne rozwi?zanie.

Oklejanie pojazdów. Reklama na samochodach.

Reklama na pojazdach

Dobrze zaprojektowana i wykonana grafika przyci?ga wzrok i w 100% spe?nia swoje zadanie. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo mo?liwo?? oklejenia pojazdu prostymi napisami informacyjnymi jak równie? ca?kowite oklejenie wydrukami wielkoformatowymi.

Potrzebujesz strony internetowej?

sprawdź ofertę

Skontaktuj się z nami

Możesz również napisać na adres: biuro@fokusdesign.pl lub zadzwonić: +48 511 109 382